Voorwaarden

Voorwaarden inschrijving cursussen PARO-ONDERWIJS

Alkmaar, december 2019

 • Inschrijving vindt plaats door een e-mail te sturen naar info@paro-onderwijs.nl met vermelding van je naam, praktijkadres, KRT/KRM nummer en de cursus(sen) waaraan je wenst deel te nemen.
 • Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
 • Om het interactieve karakter te kunnen garanderen worden er maximaal 10 deelnemers per bijeenkomst ingeschreven, tenzij anders wordt aangegeven.
 • Bevestiging van (voorlopige) inschrijving door PARO-ONDERWIJS vindt plaats per e-mail met daaraan toegevoegd de nota en de inschrijvingsvoorwaarden.
 • Cursusgelden dienen binnen 14 dagen na bevestiging van je (voorlopige) inschrijving te zijn betaald.
 • Na ontvangst van de (volledige) betaling is de inschrijving definitief en wordt deze per e-mail bevestigd.
 • Annulering van deelname kan uitsluitend per e-mail plaatsvinden.
 • Bij annulering tot 6 weken vóór de geplande cursusdatum vindt restitutie van het betaalde cursusgeld plaats na aftrek van € 25 administratiekosten.
 • Bij annulering tot 2 weken vóór de geplande cursusdatum vindt restitutie van 50% van het betaalde cursusgeld plaats. 
 • Bij annulering tot 2 dagen vóór de geplande cursusdatum vindt restitutie van 10% van het betaalde cursusgeld plaats. 
 • Bij annulering binnen 2 dagen vóór de geplande cursusdatum vervalt het recht op enige restitutie van het betaalde cursusgeld.
 • Bij annulering van 1 cursus uit het PARO-RONDJE van drie cursussen neemt PARO-ONDERWIJS contact met je op om te overleggen hoe je het PARO-RONDJE zult afmaken; hierbij zijn de hiervoor genoemde punten onverminderd van kracht.