Over het ontstaan

In oktober 2018 nam ik afscheid van de Kliniek voor Parodontologie Alkmaar en zette daarmee een punt achter mijn klinische loopbaan. In de voorbereiding van mijn lezing voor de lustrumbijeenkomst van de NHTV in januari 2019 kwam ik tot de conclusie dat het zonde zou zijn om mijn kennis en ervaring verloren te laten gaan en besloot daarom tot de oprichting van PARO-ONDERWIJS. Mijn ervaring in het geven van onderwijs aan studenten tandheelkunde, tandartsen en postgraduate studenten in de parodontologie op ACTA heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

Parodontale zorg blijkt in de praktijk vaak veel complexer te zijn dan in eerste instantie wordt ingeschat. Tijdens mijn jarenlange werkzaamheden is mij duidelijk geworden dat hulpverleners daardoor soms vastlopen in hun zorgverlening en patiënten niet altijd de zorg krijgen die nodig is. De kwaliteit van de zorg kan verbeteren en effectiever worden uitgevoerd als er meer aandacht wordt geschonken aan een goede diagnostiek, het opstellen van een uitgebreid zorgplan, een juiste systematische behandeling en een goede evaluatie van de resultaten, rekening houdend met de beperkingen die je als behandelaar nu eenmaal kunt hebben. Door te focussen op deze punten kun je de tevredenheid van je patiënten verhogen en je eigen werkplezier laten toenemen. Kortom een win-win situatie.

Het is mijn bedoeling dat PARO-ONDERWIJS een bijdrage gaat leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de parodontale zorg in onze regio door het organiseren van interactieve cursussen voor mondhygiënisten met maximaal 10 deelnemers per bijeenkomst. 

Daarnaast wil ik de kwaliteit van de zorg verbeteren door het organiseren van seminars voor tandartsen waarbij de nadruk op de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners zal komen te liggen.

Harry Hamming