HERVATTING ACTIVITEITEN

Nu de situatie m.b.t. COVID-19 langzamerhand begint te verbeteren lijkt het verantwoord om de cursusactiviteiten vanaf oktober 2021 te hervatten. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud van nieuwe uitbraken.

Zowel de cursus PARO-RONDJE als het seminar PARO DOE JE SAMEN zullen worden ingepland zodra duidelijk is waar en wanneer deze gaan plaatsvinden. Nadere informatie volgt.