Agenda

Cursus voor mondhygiënisten: PARO-RONDJE

Het eerstvolgende PARO-RONDJE zal afhankelijk van de ontwikkelingen t.g.v. COVID-19 in het najaar of anders begin 2021 van start gaan.

Het rondje bestaat uit de volgende onderdelen:

PARO 1 Screening, diagnostiek en zorgplan

PARO 2 Initiële behandeling en evaluatie

PARO 3 Nazorg en casuïstiek

Zodra nieuwe data bekend zijn worden deze op de site gepubliceerd. Wil je je alvast aanmelden stuur dan een berichtje naar info@paro-onderwijs.nl

Seminar voor tandartsen: PARO DOE JE SAMEN!

Parodontale zorg is effectief als er een zorgvuldig uitgestippeld traject wordt uitgevoerd waarbij je de zorg in een aantal onderdelen kunt opsplitsen: intake, behandeling, evaluatie en nazorg. Eind 2019 ben ik van start gegaan met het geven van cursussen aan mondhygiënisten waarbij deze onderdelen in een drietal avonden worden behandeld.

In deze cursus wordt uiteraard ook aandacht geschonken aan de rol van de tandarts in het gehele proces en de samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist.

De invoering van een nieuwe classificatie voor parodontitis en de nieuwe richtlijn “Parodontale screening, diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk” biedt een uitgelezen mogelijkheid om de rol van de tandarts en de samenwerking met mondhygiënisten onder de loep te nemen. Dit alles natuurlijk ook in het kader van het toenemende aantal mondhygiënisten, al dan niet vrijgevestigd en het afnemende aantal tandartsen.

Ik wil dit doen in de vorm van een seminar met als titel:

“PARO DOE JE SAMEN!”

Belangrijk daarbij zijn de volgende vragen: “WIE?”(doet) “WAT?” (en) ”WANNEER?”

Mocht je geïnteresseerd zijn kun je alvast een berichtje sturen naar  info@paro-onderwijs.nl

Nadere informatie over datum, tijd, locatie en kosten volgt op deze site.

KRTpunten worden aangevraagd.

Maximum aantal deelnemers: 16