CURSUSSEN

Voor mondhygiënisten

Parodontale zorg is effectief als er een zorgvuldig uitgestippeld traject wordt uitgevoerd waarbij je de zorg in een aantal onderdelen kunt opsplitsen: intake, behandeling, evaluatie en nazorg. Omdat die onderdelen in samenhang met elkaar dienen te worden uitgevoerd bied ik de cursussen aan in de vorm van een PARO-RONDJE d.w.z. een drietal in elkaar overvloeiende bijeenkomsten waarbij per avond een aantal onderwerpen zal worden behandeld.

De inhoud van de cursus is gericht op de dagelijkse praktijk en wordt voorzien van de noodzakelijke wetenschappelijk onderbouwing.

Het PARO-RONDJE wordt op een drietal avonden (met telkens een interval van 3-4 weken) en bestaat uit de volgende onderdelen:

PARO 1 Screening, diagnostiek en zorgplan

PARO 2 Initiële behandeling en evaluatie

PARO 3 Nazorg en casuïstiek

Kijk voor de eerstvolgende cursus onder “Agenda”. Als een cursus is volgeboekt zullen nieuwe data worden gepubliceerd.

Kosten van het PARO-RONDJE: € 350, =

Inschrijven: stuur een mailtje naar info@paro-onderwijs.nl onder vermelding van naam, praktijkadres en KRM nummer. Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst en is pas definitief na een bevestiging mijnerzijds en betaling van de kosten. Verdere informatie krijg je na je aanmelding.

PARO 1: Screening, diagnostiek en zorgplan 

 • Zorgvraag
 • Screening
 • Vervolgstappen
 • Parodontaal onderzoek
 • Medische en tandheelkundige anamnese
 • Röntgenonderzoek
 • Bacteriologisch onderzoek
 • Zorgplan inclusief zorgdoelen
 • Evaluatie en zonodig bijstellen zorgplan

PARO 2: Initiële behandeling en herbeoordeling

 • Nieuwste inzichten etiologie parodontitis
 • Waarom voer je de behandeling uit?
 • Hoe zet je de behandeling op?
 • Hoe voer je de behandeling uit?
 • Wat mag je ervan verwachten?
 • Herbeoordeling

PARO 3: Nazorg en casuïstiek

 • Wat verstaan we onder nazorg?
 • Wanneer start je ermee?
 • Waarom doe je het?
 • Hoe vaak is het nodig?
 • Hoe evalueer je resultaat op langere termijn?
 • Casuïstiek: casussen van de deelnemers worden gebruikt om de al dan niet succesvolle zorg te ontleden.

Opmerkingen:

Het PARO-RONDJE wordt als één pakket aangeboden.

Afhankelijk van de belangstelling worden extra PARO-RONDJES georganiseerd.

Parodontale chirurgie behoort niet tot de werkzaamheden van de mondhygiënist en is daarom niet als een apart onderdeel opgenomen in het PARO-RONDJE, maar wordt wel besproken bij de herbeoordeling.

PARO-ONDERWIJS organiseert de locatie en de catering, maar desgewenst kunnen de cursussen ook op een locatie elders plaatsvinden. Bijvoorbeeld in de eigen praktijk als het om een grotere praktijk gaat en er een geschikte ruimte is. Neem gerust contact op als je hierin bent geïnteresseerd. Uiteraard kun je ook contact opnemen als je andere vragen of wensen hebt.

PARO-ONDERWIJS heeft er bewust voor gekozen om te werken zonder sponsors.

KRM accreditatie is verleend. Deelname aan de cursus levert 9 punten op.